Friday, May 2, 2014

Kafi


Kimimiz keyfe geldik sandı,
Kimimiz cenge.
Oysa, insan olabilmek kafiydi,
Doymak için seyre.

Fireko

No comments: