Monday, December 30, 2013

İ 2014

2014'ten kendim, ailem, dostlarım, tüm sevdiklerim, arkadaşlarım,öğrencilerim, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, samimi+candan ve bölücülüksüz olan tüm insanlar ve bütün canlılar için istikrarlı ivme ile sürekli olacak MUTLULUK diliyorum. MUTLULUK; hem kolay hem de zor yaşanabilen, tarifsiz ve hepimize göre göreceli 'biz'e dair sonsuz güzelliği barındırabilen. Çok güzel gelesin 2014 i.

Wednesday, December 25, 2013

Günden gelenler


İnsan kaderini kendi de şekillendirir. İnsanın kontrolü altında olanlar da vardır, olamayanlar da. Yetebildiklerin için son ana kadar mücadele edersin. O aşamadan sonra teslimiyete yer edersin. Kısaca diyebiliyorsan 'Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur', gerisi 'Yazılan bahtına, çıkacak tahtına' 




Ne zaman 'BEN'e yenilirsin, o zaman tükenirsin. İnsan kendi kendini kendinden de sakınacak. 

Fireko

Monday, December 9, 2013

Dair

'Aşk mı, sevgi mi?' dersen bana,
'Sevgi' derim sonsuza kadar sana.
O köklüdür,
Şefkatli,
Merhametli,
En başta da vefalı.

Aşk yakar, sevgi sarar.
Aşk yorar, sevgi tutar.

Aşkla kör, sevgiyle 'can' olursun.
Aşkla kum, sevgiyle pulsun.

Seni bulandır aşk, sevgiyse seni 'sen' yapan.
Karşılaşmaya değil emeklere bakan.

Sevgiyi büyütür öğütürsün,
Oysa, aşkla yok ta olursun.

Aşkı da sevgiyle yoğurursan.
Soldurmadan, daima korursun.

Sunday, December 1, 2013

Aralık 1 2013

Huzurlu yaşamak mühim olansa şayet, bulduğun kadar, yaşatıldığın kadar huzura şükredeceksin ve dahası için tamah etmeyeceksin. Yaşadığının anın sonrasında daha da alası gelebilir, var olan da gidebilir. Ondandır, şükür ile, yetinmeyle ve nimetlerin nimetleri kovalayacağı fikriyle anını an edeceksin. Varsın fırtına gelsin, varsın yer yarılsın, huzurun kapısı tektir, inanan ona sarılsın.

Saturday, November 30, 2013

Kasım 2013 giderken

Yediğim kazıklara değil, yaşadığım dostluklara bakıyorum. Ve onlarla yol alıyorum. Sanırım bundandır da tökezleyişlerim, kırgınlıklara kök salmayıp her yanı dost sanıverişlerim, ardından dost olanları özleyişlerim. Dost dediğin elbette baki ve onlarla yolculuk olacak ebedi. Varsayımlarla yaşanılan yanılgı önleyemez hüsn-i zanı. Böyle olması da ruh için yararlı. Bu zihniyetin mimarı; her darda ferahı buluşuna destek olanların o güzel ve has yanı.

Thursday, October 31, 2013

BİZ

Siz, biz...? Sen, ben...??? Oysa 'BİZ' demekti esas olan. En kocamanından, en güçlüsüyle ve tüm ayrımcılıklara KARŞI DURARAK. Ne zaman ayıplamaktan, kınamaktan, dışlamaktan, husümetten ve ne zaman kendi başına gelmez sanmaktan arınırsın, O zaman O 'BİZ'LİĞİ başarırsın. Öyle bir gün de, 'BİZ' günü olur, 'BİZ' olabilenler için. Ve bir yerlerde hep olacak şu soruyu soranlar: ya siz? Marifet 'BİZ'DE, mesele mi olmak 'sizde' 

Saturday, October 19, 2013

Düş Ün

Düşüne düşüne yitirirsin de, getirirsin de. 
Olmazlar olur, olurlar boğulur. 
Kısaca, düşüncenin gücü yadsınamaz. 
Kimi der 'dua yerine geçer', kimi 'secret' ile kosmos da işi keser. 
Uçanı da düşünceyle, kaçanı da. 
Dile kolay gelse de; çok şeye kadir, çok şeye taktir. 
Düşünmek beşere nasip olmuş, böylelikle ömre hem güç hem de yük dolmuş. Fireko 

Tuesday, October 15, 2013

Ille de

Hayat; ummadıklarının, umup başına gelmesini için için istediklerinin veya aklına getirmeye ürktüklerinin yaşanabildiği.
Dayanacak sağlam düstur 'hep iyiliklerle buluşacağına' inanmak.
Sonunda herkes inandığına kavuşmayacak mı?
Herkesin yolu sevdiklerininkiyle birleşmeyecek mi?
Ille de ümitler, ille de umutlar.
Her gece elbette sabaha çıkar.

Wednesday, August 14, 2013

İnsan silüetli sayısız yaratığın olduğu dünyada yaşıyoruz. İnsanların insanlarla ve yaratılışına layık olan diğer canlılarla daimi afiyette olduğu dünya diliyorum. Tüm yaratıklar da birbirlerinin hesaplarında birbirlerinin yazgısını tamamlasınlar. Ah Kabil ah !!!

Saturday, March 23, 2013

Dalış


............Anlatamam derdimi kimseye,
Yüklerim herşeyi sineye,
Kırılsam da sebep ben, yıkılsam da,
Bilirim kabahat kendimden,
Bulduğumda dermanı,
Geçeceğim kendimden.
Ne serzeniş, ne de sızlanış,
Anlık esenlerle naçizane bir varış,
Belki de yeni çıkışlara yakarış,
İyisi mi sessiz dalgalarla olsun son dalış
 ...........Fireko(23.03.2013)

Monday, February 11, 2013

İyi bir eş veya eşsiz bir bej:)


İyi bir eş tarif edilmez değerleri ve imkanları yaşayabilmeye vesile kıymetlerden biridir.
Her şeyden önce hayat arkadaşı, yoldaş, candaş, kaderdaştır. Ve yerini hiçbir arkadaş, akraba tutamaz. Anne, baba, evlat varlığı, sevgisi , bağıysa eş gibi özel ve tarifsiz olan diğer nimetlerdir. Yine de iyi bir eş ile aynı kulvarda değildir. 
Ismarlanamaz, kafada kurguladığın veya 'böylesi bana göre' dediğinle de 'İYİ eş'lik yakalanmaz. 'Yaptım, oldu' diyenleri de ayrıca tebrik etmek, saadette süreklilik dilemek gerekir.
Çok sevdiğin kişiyle gün gelip eş olunmaya kalkılsa bile iyi birer eş olunamayabilir. Kısaca 'aşk' iyi bir eş olmaya kafi gelmeyebilir.
'İyi Eş'liğin Sırrı; güzellikte, endamda, cepte, gökte ve dipte değildir. Veya bunların hepsindedir. Kısaca,işin sırrı adamına göre değişir.
Kimine göre; İyi bir eş başınızın dayanağı, göz yaşının çanağı veya anlınızın akıdır.
Kimine göre; Size dost olmanın anlamını yaşatan, zor günde yanınızda, dar gününde canınızda ve paylaşmanın en kutsal meramında sizi varlığıyla dolayandır.
Kimisi için zengini iyidir, kimisi için kariyerlisi, kimine hastalıkta ve dostluktaki candan varlığı kafidir. 
Öyle veya böyle her insan ve algı tipine göre ayrı ayrı iyi eş modelleri kendilerine 'eşlik eden' candaş/yoldaşlarına iyi eşlerdir. İyi eşlik, her evlilikte görülemeyebilir. İyi bir eş olabilmek için insani iyilikler, vasıflar ve erdemler belirleyici değildir hatta 'iyi biri'liği (insan gibi insalık) konuşmaya bile gerek kalmayabilir. Herkesin kendi dengi kendisine iyi eş olabilir. 'Denk'lik denilense birbirinden farklı pek çok unsurun eşleşmesi ve örtüşmesiyle oluşabilir. 'İyi eş'lik için çiftlerin insani vasıfları değil, birbirlerine ve hayata dair durumları, tutumları, denk gelişleri, uyumları önemlidir. Dünyanın en iyi insanı eşiyle mutlu olamayabilir, hatta eşsiz de kalabilir. İki iyi insanın da birbirlerine iyi eş olamayacağı da mümkündür, iki caninin birbirine sımsıkı bağlı-iyi birer eş olabileceği gibi. Eşler arasındaki uyum, beklentiler arasındaki denklik, hayata ve meselelere aynı açıyla yaklaşıp, bakabilmek iyi eşliği tesis için etken unsurlardan sayılabilir. 

Birbirine 'iyi eş' olan çiftin evladı olarak, biraz psikolog, biraz pazarlamacı, etkin şekilde de insan formatıyla düşündürülenlerden paylaşımdır.

Fatma İrem Konyalıoğlu - Fireko

Saturday, February 9, 2013

Adı Saklı

Bir uzanış kadar yakın,
Veya bir asır kadar uzak.
An kadar kısa,
Ya da ebediyet kadar uzun.
Aklı çelecek kadar cazip,
Yürek burkacak kadar acı.
Anladım,
Bana yegane,
Adlandırılamayanın ilacı.

Fireko, 10.02.2013

Sunday, January 27, 2013

İş Miş :)


Başım ağrımasa, ağrıyor dişim.
Ya serhoşum, ya pişmiş,
Bir soluklanmak mümkün mü?
Yoksa, o da mı, burada bitmiş??
Fark ettim, bu alemde işimiz iş.
Geçtim beşeri, haşereye bile zor buradaki gidiş.

Fireko (F atma İre m Ko nyalıoğlu) 27.01.2013 14:00

Friday, January 11, 2013

Yut-Dut

Demek istediğin vardır,
Gelir gelir yutağına,
Bir türlü çıkamaz dudağına.
Görünmez kalkan kapamıştır yolu,
Eden de sen,
Yapan da sen,
Ötelere giden de özlenen.
Hal böyleyken;
Söz sessiz,
Ben sensiz,
Ve, düğümlenenlerin sızısı hissedilir ıssız ve kimsesiz.

Fireko
10.01.2013 18:20