Monday, February 11, 2013

İyi bir eş veya eşsiz bir bej:)


İyi bir eş tarif edilmez değerleri ve imkanları yaşayabilmeye vesile kıymetlerden biridir.
Her şeyden önce hayat arkadaşı, yoldaş, candaş, kaderdaştır. Ve yerini hiçbir arkadaş, akraba tutamaz. Anne, baba, evlat varlığı, sevgisi , bağıysa eş gibi özel ve tarifsiz olan diğer nimetlerdir. Yine de iyi bir eş ile aynı kulvarda değildir. 
Ismarlanamaz, kafada kurguladığın veya 'böylesi bana göre' dediğinle de 'İYİ eş'lik yakalanmaz. 'Yaptım, oldu' diyenleri de ayrıca tebrik etmek, saadette süreklilik dilemek gerekir.
Çok sevdiğin kişiyle gün gelip eş olunmaya kalkılsa bile iyi birer eş olunamayabilir. Kısaca 'aşk' iyi bir eş olmaya kafi gelmeyebilir.
'İyi Eş'liğin Sırrı; güzellikte, endamda, cepte, gökte ve dipte değildir. Veya bunların hepsindedir. Kısaca,işin sırrı adamına göre değişir.
Kimine göre; İyi bir eş başınızın dayanağı, göz yaşının çanağı veya anlınızın akıdır.
Kimine göre; Size dost olmanın anlamını yaşatan, zor günde yanınızda, dar gününde canınızda ve paylaşmanın en kutsal meramında sizi varlığıyla dolayandır.
Kimisi için zengini iyidir, kimisi için kariyerlisi, kimine hastalıkta ve dostluktaki candan varlığı kafidir. 
Öyle veya böyle her insan ve algı tipine göre ayrı ayrı iyi eş modelleri kendilerine 'eşlik eden' candaş/yoldaşlarına iyi eşlerdir. İyi eşlik, her evlilikte görülemeyebilir. İyi bir eş olabilmek için insani iyilikler, vasıflar ve erdemler belirleyici değildir hatta 'iyi biri'liği (insan gibi insalık) konuşmaya bile gerek kalmayabilir. Herkesin kendi dengi kendisine iyi eş olabilir. 'Denk'lik denilense birbirinden farklı pek çok unsurun eşleşmesi ve örtüşmesiyle oluşabilir. 'İyi eş'lik için çiftlerin insani vasıfları değil, birbirlerine ve hayata dair durumları, tutumları, denk gelişleri, uyumları önemlidir. Dünyanın en iyi insanı eşiyle mutlu olamayabilir, hatta eşsiz de kalabilir. İki iyi insanın da birbirlerine iyi eş olamayacağı da mümkündür, iki caninin birbirine sımsıkı bağlı-iyi birer eş olabileceği gibi. Eşler arasındaki uyum, beklentiler arasındaki denklik, hayata ve meselelere aynı açıyla yaklaşıp, bakabilmek iyi eşliği tesis için etken unsurlardan sayılabilir. 

Birbirine 'iyi eş' olan çiftin evladı olarak, biraz psikolog, biraz pazarlamacı, etkin şekilde de insan formatıyla düşündürülenlerden paylaşımdır.

Fatma İrem Konyalıoğlu - Fireko

No comments: