Saturday, November 30, 2013

Kasım 2013 giderken

Yediğim kazıklara değil, yaşadığım dostluklara bakıyorum. Ve onlarla yol alıyorum. Sanırım bundandır da tökezleyişlerim, kırgınlıklara kök salmayıp her yanı dost sanıverişlerim, ardından dost olanları özleyişlerim. Dost dediğin elbette baki ve onlarla yolculuk olacak ebedi. Varsayımlarla yaşanılan yanılgı önleyemez hüsn-i zanı. Böyle olması da ruh için yararlı. Bu zihniyetin mimarı; her darda ferahı buluşuna destek olanların o güzel ve has yanı.