Thursday, October 31, 2013

BİZ

Siz, biz...? Sen, ben...??? Oysa 'BİZ' demekti esas olan. En kocamanından, en güçlüsüyle ve tüm ayrımcılıklara KARŞI DURARAK. Ne zaman ayıplamaktan, kınamaktan, dışlamaktan, husümetten ve ne zaman kendi başına gelmez sanmaktan arınırsın, O zaman O 'BİZ'LİĞİ başarırsın. Öyle bir gün de, 'BİZ' günü olur, 'BİZ' olabilenler için. Ve bir yerlerde hep olacak şu soruyu soranlar: ya siz? Marifet 'BİZ'DE, mesele mi olmak 'sizde' 

Saturday, October 19, 2013

Düş Ün

Düşüne düşüne yitirirsin de, getirirsin de. 
Olmazlar olur, olurlar boğulur. 
Kısaca, düşüncenin gücü yadsınamaz. 
Kimi der 'dua yerine geçer', kimi 'secret' ile kosmos da işi keser. 
Uçanı da düşünceyle, kaçanı da. 
Dile kolay gelse de; çok şeye kadir, çok şeye taktir. 
Düşünmek beşere nasip olmuş, böylelikle ömre hem güç hem de yük dolmuş. Fireko 

Tuesday, October 15, 2013

Ille de

Hayat; ummadıklarının, umup başına gelmesini için için istediklerinin veya aklına getirmeye ürktüklerinin yaşanabildiği.
Dayanacak sağlam düstur 'hep iyiliklerle buluşacağına' inanmak.
Sonunda herkes inandığına kavuşmayacak mı?
Herkesin yolu sevdiklerininkiyle birleşmeyecek mi?
Ille de ümitler, ille de umutlar.
Her gece elbette sabaha çıkar.