Saturday, January 4, 2014

Hayata dair

Sebeplere sarılırım, son ana kadar zorlar ve uğraşırım, olmazları kabulüm zordur. Yine de olmadı mı, olmayabiliyor. İşte o noktadan sonra sevgili Epictetus'un dediğine tabi olurum. Things that under our control and not under our kontrol. Yani, kontrolümüz altında olanlar var ve olmayanlar da. Gönül sonunu ümit ettiği gibi olacak diyerek istiyor, zihin duruma kilitleniyor. Yine de, kontrol edemediklerimizle, hedefler tutamayabiliyor. Üzerinden zaman geçiyor. Farklı farklı haller yaşanıyor. Ve vaktiyle seni başka tercihlere yönelmeye mecbur kılan durumların gün gelip sana ummadığın kadar güzellikler yaşatabildiğini tecrübe edebiliyorsun. Sonunda da diyorsun; 'İşte 'Hayat''. Gelebilse de bazen bayat, hatta büyük meşakkat, umut varsa koordinatlarda, yaşanabiliyor mutlak değer içinde hakikat :) Fireko 

No comments: